Velkommen til Elihuskolen!

Skolen vår ligger på Nedre Råel i Tønsberg, i nærheten av Presterødkilen.
Ta kontakt med oss hvis du vurderer Elihuskolen for ditt barn. Søknadsfrist for skoleåret 22/23 er 31. januar 2022, men vi tar imot søknader allerede nå.

Om skolen

 

Visjon og formål